Vill du vara med?

Vill du vara med?

Nya läroverkets vänner är en ideell förening som arbetar för att stödja Nya Läroverket med att bl.a:

  • Genomföra och stödja aktiviteter som ger mervärde och guldkant till elever, föräldrar och medlemmar.
  • Inrätta och dela ut stipendier.
  • Skapa aktiviteter som utvecklar och stödjer elever.
  • Bygga broar och samverka med företag och organisationer utanför skolan.
  • Stödja elever och lärare i arbetet med skolmiljön.
  • Stödja den pedagogiska utvecklingen och förbättringsarbeten.
  • Öka kännedomen om skolans verksamhet och pedagogik till omvärlden.

 

Det här läsåret kommer vi att jobba med stipendier, föreläsningar, påverkan på utemiljön, aktiviteter och uppmuntran till elever, mm.

På vår hemsida finns kontaktuppgifter, verksamhetsberättelse, stadgar och annan information.

Fler medlemmar behövs!

Det kostar 100 kr/person eller 200 kr/ familj och år. Eller valfritt belopp.

Betala per

BG 5929-2276, betalningsmottagare Nya läroverkets vänner.

SWISH 123 412 57 53.

Ange namn och e-post adress vid betalningen.

Vi vill gärna få dina synpunkter och idéer och få hjälp med aktiviteter om du har möjlighet och lust .

Hör av dig per telefon eller mail till nlv.vanner@nlv. se.

Vänliga hälsningar

Styrelsen i Nya Läroverkets Vänner