Tidsidé

Nya läroverkets Tidsidé:

Tiden i skolan ska samordnas och ge möjligheter till stor flexibilitet och vara ett kvalitetsverktyg för ett bra lärande.