Organisationsidé

Organisationen i skolan ska underlätta genomförandet av arbetet och vara en gynnsam faktor för god måluppfyllelse. Därför måste vuxna i skolan samarbeta i arbetslag och;

  • ge varandra ömsesidigt stöd,
  • samverka för att stödja elever som har individuella behov,
  • hävda skolans mål och riktlinjer, både inom skolans organisation och utåt,
  • bli goda förebilder i praktisk demokrati,
  • möta förändringar och ny kunskap på ett bra sätt,
  • följa skolforskning.