Skolans styrelse, ägare och historia

Om företaget Nya läroverket Luleå AB

Nya läroverket Bergviken är Luleås första fristående grundskola från förskoleklass till år 9. På skolan finns även ett fritidshem. Skolan startade i augusti 2006 och har nu ca 430 elever. Hösten 2012 startades ytterligare en enhet för elever från förskoleklass till år 9, belägen på Bergnäset. Totalt arbetar ca 110 personer på Nya läroverket idag och ca 900 elever finns i vår verksamhet. Skolans grundare och som fortfarande arbetar aktivt i verksamheten, är Gunvor Selberg, filosofie doktor i lärande. Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp.

Ägare

Ägare till Nya läroverket Luleå AB är Gunvor Selberg och Magnus Selberg (50 %) och Mats Holmström, Lisa Nordström och Karin Nordström. De tre sistnämnda är barn till den andra grundaren av Nya läroverket, Birgitta Lahti Nordström och de äger tillsammans 50 %.

Styrelse

Styrelsen för Nya läroverket Luleå AB är:

Ordförande:
Mats Holmström

Sekreterare:
Magnus Selberg

Ledamöter:
Karin Nordström
Lisa Nordström
Toivo Hofslagare
Gunvor Selberg

Personalrepresentanter:
Gunnar Johansson (lokal representant för Lärarnas Riksförbund)
Anders Pääjärvi (lokal representant för Lärarförbundet)

Vid styrelsemötena deltar även rektorerna och/eller verksamhetschefen och vår interna revisor.

Ekonomi

Nya läroverket har en stabil och god ekonomi. Vi äger alla inventarier och all utrustning själva och har inga lån. Expansionen med att starta Nya läroverket Bergnäset och Nya Läroverket Svartöstaden, har bekostats helt av egna medel.

Nya läroverket driver sin verksamhet effektivt, främst vad gäller inköp, fastighetsskötsel, ledning och administration. Företaget kan därigenom lägga 4-5 miljoner kr mer än den tilldelade elevpengen på undervisning. Rent konkret handlar det om lärartäthet, lärarlöner och undervisningsmaterial, så som böcker och Ipads/datorer. Våra ekonomiska möjligheter är naturligtvis en stor del i de goda resultat vi uppnår. Men den allra viktiga faktorn är den personliga, i form av den ambitiösa, duktiga och kärleksfulla personal vi har.

Historiskt har Nya läroverket Luleå AB gjort positivt resultat ända sedan starten 2006, förutom det första verksamhetsåret och ett år i samband med starten av Nya läroverket Bergnäset.

Nya läroverket Luleå AB har brutet räkenskapsår, som följer skolans läsår. Bokslutet för verksamhetsåret 2021/2022, redovisade företaget en omsättning på 100 860 061 kr och ett resultat på 2 822 775 kr. Bokslutet för verksamhetsåret 2020/2021, redovisade företaget en omsättning på 87 189 334 kr och ett resultat på 2 387 058 kr. Bokslutet för verksamhetsåret 2019/2020, redovisade företaget en omsättning på 86 544 293 kr och ett resultat på 2 648 172 kr. 

Historia

2006: Nya läroverket Bergviken startar med ca 150 elever, i den gamla gymnasieskolan Midskogs. Idag går det 445 elever på den enheten.

2012: Nya läroverket Bergnäset startar med klasserna år 6-9, med ca 90 elever. Fastigheten var tidigare ett kommunalt gymnasium.

2014: Nya läroverket Bergnäset utökar med klasserna Förskoleklass till år 5 och blir därmed en komplett grundskola. Nya läroverket Bergnäsets verksamhet byggs fortfarande ut eftersom och har idag 350 elever.

2021: Nya Läroverket Svartöstaden startar med 66 elever. Skolbyggnaden är Luleås äldsta och invigdes 1901. Det är en mindre enhet och kommer totalt att kunna rymma 120 elever.