Inflytanderådet

Nya läroverket har inflytanderåd vid båda våra skolenheter, där föräldrar, elever, personal och ledning diskuterar skolfrågor och där föräldrar och elever har möjlighet att utöva inflytande.

Inflytanderådet vid Nya Läroverket Bergviken

Vill du kontakta Inflytanderådet? Du når ordförande Andreas Wåhlström via andreas.wahlstrom@boden.se

Mötesdatum för våren 2018

  • 22 januari 18-19.30
  • 26 mars 19-20.30
  • 7 maj 18-19.30

Inflytanderådet vid Nya Läroverket Bergnäset

Vid frågor, eller om du vill engagera dig i inflytanderådet på NLV Bergnäset, kan du kontakta rektor Carina Henriksson via carina.henriksson@nlv.se

  • Vi ska arbeta för att skapa en skola dit föräldrar kommer för att det är intressant, välkomnande och lärorikt för dem.
  • Vi ska inspirera föräldrar att delta i elevernas utbildning och skolans utveckling.
  • Vi ska ha presentationer och redovisningar av elevernas arbete.
  • Vi ska hålla föräldrar uppdaterade om verksamheten.
  • Via hemsidan och ”Aktuell information” informeras föräldrarna om Likabehandlingsplanen.
  • Vi ska ha Inflytanderåd där föräldrar, elever, personal och ledning diskuterar skolfrågor
  • Vi ska även hålla föräldrar uppdaterade om verksamheten bl.a. genom vår hemsida, vår facebooksida och vår lärplattform Infomentor.