Moderna språk

Moderna språk

Modernt språk

Från och med åk 6 läser eleverna ytterligare ett språk ( förutom svenska och engelska). Under våren i åk 5 kommer elever och vårdnadshavare att få mer informations kring detta samt genomföra ett val av önskat modernt språk. Om en situation uppstår där många elever väljer ett språk så sker en lottning av platserna där rektor, språklärare och elevrådsrepresentanter deltar.

I grundskolan läser eleverna 16 ämnen plus språkval. Om man som elev läser ett modernt språk kan man söka in med 17 betyg till gymnasiet. Det är viktigt att elev och vårdnadshavare känner till att betyget i ett modernt språk ökar möjligheterna till att komma in på det gymnasieprogram man vill gå. För att huvudmannen skall anordna undervisning i något av de moderna språken krävs att minst fem elever väljer det som språkval. På Bergviken erbjuds Spanska, Franska och Tyska och på Bergnäset, som är har ett lite mindre högstadium erbjuds Spanska och Tyska.

Enligt skollagen skall skolan också erbjuda möjligheten att läsa svenska och engelska som språkval. Man kan också få möjligheten att läsa svenska som andraspråk och teckenspråk. Om man har, och aktivt läser, ett annat modersmål kan också det väljas som språkval. För att huvudmannen skall anordna undervisning i något av dessa alternativ till språkval så krävs också att det minst fem elever väljer ett och samma språkval. Det finns dock särskilda regler kring minoritetsspråken, vänd er till rektor vid frågor kring detta.