Verksamhetsidé

Nya läroverkets Verksamhetsidé

  • Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.
  • Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering,  bli kränkt eller mobbad.
  • Naturvetenskap, konstarterna och matematik ska ha en särskild plats i skolans vardag.

Verksamhetsidén ska förverkligas med hjälp av;

1. Aktiva elever.
2. Involverade föräldrar.
3. Samspelande, samstyrande personal
4. Kompetenta och tydliga ledare

Aktiva elever, involverade föräldrar, samspelande personal och kompetenta och tydliga ledare är viktiga faktorer för ”Nya läroverkets” skola. Drivkraften som finns i människors intressen, behov och delaktighet ska vara utgångspunkter. Stor vikt läggs vid att tillhöra en grupp.

Alla som arbetar på skolan ska se möjligheterna i alla barn och deras familjer och  vaka över alla elevers hälsa och trygghet. Personalen ska träna och utbilda eleverna att vara aktiva i det egna lärandet  med fokus på förståelse. Alla elever ska ges möjlighet att vara framgångsrika i sitt lärande.

Oliktänkande, nytänkande och fritänkande ska tas tillvara.

Skapande och undersökande arbete ska vara viktiga inslag i skolans vardag, liksom skönheten och vänskapen.

Skolans verksamhetsidé ska bygga på de nationella styrdokumentens krav och förväntningar på effekter i elevernas lärande och personliga utveckling. Vetenskap, beprövad erfarenhet och aktuell forskning är andra faktorer som kommer att påverka skolans utveckling och arbete.

Skolan skall bestå av arbetslag med inflytande, delaktighet och kommunikation som ledord och ha helhetssyn och sammanhang  i lärandet.

Kvalitetsarbetet ska vara ett naturligt inslag för att förbättra måluppfyllelse och för att utveckla god kunskap om resultat, problem, förbättringsområden och mål.