Djunane

Samarbete med Djunane Primary School, South Africa

Nya läroverket har, som många av er säkert redan vet, ett samarbete med Djunane Primary School i Sydafrika. 

Djunane Primary School ligger i nordvästra delen av Sydafrika och är en stor, stolt och fattig skola. Det går 1 600 elever på skolan, i mycket primitiva lokaler. Skolans rektor, Steven Mabunda, har tidigare besökt vår skola, tillsammans med en skolinspektör från hans distrikt. Steven berättade om deras skola på ett Ljusgårdsmöte och sedan gick de runt i klasserna och fortsatte diskutera och svara på frågor.

Samarbetet är initierat genom en pensionerad lärare, som jobbar mycket som vikarie och resurslärare på Nya läroverket, Janne Olsson. Janne har varit där många gånger, under flera år och undervisat som volontär. Janne har redan tidigare varit in i de flesta klasser och visat bilder, berättat om sina besök på Djunane Primary School och om Sydafrika.

Vi var fyra stycken från Nya läroverket Bergviken som besökte Sydafrika och skolan under vårterminen 2013 och nu under vårterminen 2018 har fyra personer från Nya läroverket Bergnäset besökt skolan.

Det var en fantastisk och omtumlande resa, där vi fick se, uppleva och lära oss mycket. Eleverna har fått höra om den förra resan och se bilder på ett Ljusgårdsmöte och en liknande uppföljning planeras även denna gång. Vi har ett pedagogiskt utbyte mellan skolorna. Det är klasser som brevväxlar. Sedan vill vi, då det går, ha gemensamma arbetsteman, där det blir intressant att se hur man ser saker ur olika perspektiv.

Vi kommer även ha Nya läroverket dagsverke till förmån för Djunane Primary School. Det är dagen när eleverna på olika sätt arbetar för att samla pengar för en god sak och för oss blir det då till Djunane Primary School. Det är bra med ett konkret samarbete, där vi kan få direkt feedback, bilder och dokumentationer. Eleverna kan bli inspirerade av att få se vad pengarna har gått till. Det är även bra att samla in pengar till just en skola, för att ge perspektiv på den tillvaro vi har på vår skola i Sverige.

Upplägget ser lite olika ut beroende på elevernas ålder. Mer detaljerad info kommer med veckobreven, från respektive arbetslag, då det är dags.

Vi har varje år sedan 2012 kunnat skicka 35-40 000 kr till Djunane Primary School. Pengar som de noggrant redovisat med kvitton och bilder, vad de använt till. De har haft ett tema varje år, för vad de köpt. Det gör det även mer konkret för barnen i deras skola, att de vet att exempelvis alla nya idrottsredskap detta läsår, kommer från deras vänskola i Sverige.

Med vänlig hälsning

Magnus Selberg, VD