Klubbar

Klubbar

Klubbhäftet 2023/2024 hittar du här!

Nya läroverkets Klubbar
Syfte och Mål med heldagsskolans klubbar

Syftet och målet är att eleverna ska;

 • Fostra goda arbetsvanor med ett demokratiskt arbetssätt.
 • Vilja ha mer tid för lärande och utveckling.
 • Öka lusten för lärande och att pröva på nya verksamheter.
 • Utveckla sina fritidsintressen och stimulera till nya fritidsvanor.
 • Hitta nya kvaliteter i att lära mer.
 • Få stöd och hjälp.
 • Få utveckla sina talanger.
 • Får arbeta över åldersgränser och med elever som har gemensamma intressen.
 • Utveckla skolans profil.
 • Utveckla skolans lärmiljö.
 • Förbättra individualiseringsmöjligheter.
 • Uppleva skolhuset som en positiv mötesplats för alla elever.
 • Få social och kulturell stimulans.
 • Få bredda kontakterna med nya vuxna inom skolan och utanför skolan. Föreningslivet).
 • Nå goda resultat.

Syftet och målet är att lärarna ska;

 • Få mer av en speciell pedagogisk möjlighet att använda sin kunskap för elevers behov och särskilda talanger inom bl. a lärarens egna ämnen.
 • Påverka elever att ta del av ”mer skola”.
 • Odla sina egna talanger och intressen.

Det är viktigt att skapa en skol-/lärmiljö där eleverna kan få möjlighet att med vuxnas hjälp och stöd söka sig till verksamheter, som ger en personlig tillfredsställelse för just den eleven. Då blir skolan en mer allsidig, speciell och social plats.

Vi som arbetar i skolan ska vara bra på att lyfta elevers behov som en tillgång för eleven att göra något för att tillfredsställa behovet. Annars kvarstår behovet. Är behovet en svårighet för fortsatt skolgång och om vi inte gör något åt behovet så kvarstår svårigheten.

Lärarna känner sina elever bäst. Är jag klasslärare och anser att Kalle behöver hjälp med svenska, då kan jag hjälpa Kalle på min ”läs- skrivklubb”. Kalle kan vara med i hela den obligatoriska skoldagen.