Elevråd

Elevrådet

Nya läroverkets Elevråd

Elevrådet består av ”lilla elevrådet” – förskoleklass till och med skolår 5 och ”stora elevrådet” – Skolår 6 – 9. Elevråden sammanträder varannan vecka tillsammans med skolans rektor och VD.

Elevrådets mål för arbetet är att:

 • Följa arbetet med Likabehandlingsplanen.
 • Göra vår skola till en trygg skola där ingen elev får bli kränkt eller mobbad.
 • Eleverna ska tycka att det är roligt och att de lär sig nya saker.
 • Eleverna får inflytande, ansvar och får hitta på nya saker.
 • Eleverna ska få stöd och hjälp i att starta egna klubbar.

Elevrådets uppgift är:

 • Ta reda på elevernas önskningar och behov.
 • Informera.
 • Ta upp och diskutera vad som händer på skolan.
 • Göra någonting åt det som behövs.
 • Få alla elever att trivas på skolan.
 • Att föra vidare elevernas kritik och beröm av skolan.
 • Se till att ingen blir mobbad.
 • Göra matsalen mysigare.
 • Ha kulturhändelser.
 • Få skolan att arbeta med gemensamma teman.
 • Få skolgården att fungera bra.