Elevhälsa

Till arbetslagens hjälp och stöd finns elevhälsa.

Elevhälsa skall anordnas för eleverna i grundskolan enligt skollagen.

Elevhälsan skall;

  • Följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.
  • Vara främst förebyggande och ska omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser.
  • Omfatta skolsköterska och skolläkare.

På Nya Läroverket är:

Ann-Louise Lindqvist skolsköterska på NLV Bergviken.

Mail: ann-louise.lindqvist@nlv.se

Caroline Andersson skolsköterska på NLV Bergnäset.

Mail: caroline.andersson@nlv.se

Telefon :

Bergviken . 0920 23 32 93 / 070 295 32 93
Bergnäset : 073 086 76 05

På Nya Läroverket är:

Jessica Norström skolkurator.
Henny Hägglund skolkurator.

På Nya Läroverket är:

Magnus Nilsson skolläkare.
Tid hos skolläkaren beställs genom skolsköterska.

Psykologer:

Nya Läroverket har flera psykologer knutna till sig.

Kontakta skolsköterskan för mer information, eller för att komma i kontakt med kurator, eller psykolog.

På Nya Läroverket är:

Respektive rektor är ansvarig för särskilda elevsamtal, kurators- och psykologkontakter.

NLV Bergviken: Catharina Nordström Telefon: 0708 – 27 75 28

NLV Bergnäset: David Hjelte Telefon: 070 – 312 17 31

NLV Svartöstaden: Carina Henriksson Telefon: 070 – 282 73 60