Sjukanmälan / Ledighetsansökan

Sjukanmälan / Ledighetsansökan

Vart ska Ni som föräldrar och elever vända er?

  • Om du är SJUK och måste stanna hemma, så måste ni sjukanmäla er i Infomentor.

Klicka här för att komma till föräldrawebben.

  • Om du vill ha LEDIGT från skolan, så måste ni lämna in en skriftlig ansökan till skolans rektor, som beslutar om all ledighet. Det går även att lämna ansökan till ansvarig lärare, som vidarebefordrar till rektor. Särskild blankett för ledighet finns under rubriken ”Blanketter”, under rubriken “Om skolan”, på hemsidan, eller att hämta på Nya läroverkets expedition.
  • Om du under skoldagen ska BESÖKA tandläkare, läkare eller av någon anledning måste vara borta från skolan, så måste ni meddela ansvarig lärare.