Likabehandlingsplan

Här hittar du Nya läroverkets plan för att främja likabehandling & förebygga kränkande behandling och diskriminering.