Verksamhetsberättelse 2021/2022

Föreningen Nya Läroverkets Vänner
Verksamhetsberättelse för perioden 2021-07-01 till 2022-06-30

Antalet medlemmar/röstlängd
Föreningen hade sammanlagt 69 enskilda medlemmar och familjemedlemmar per 2022-06-30. 

Styrelsens sammansättning 

 • Anna Håkans, ordförande. Vald på ett år.
 • Åsa Fredriksson, sekreterare. Andra året på två år.
 • Hanna Tidström, kassör. Första året på ett år.
 • Emelie Hjelte, ledamot. Första året på två år.
 • Magnus Brevemark, ledamot. Första året på två år.
 • Anna Stina Johansson, ledamot. Andra året på två år.
 • Josefin Hedberg Larsson, suppleant. Första året på två år.
 • Jörgen Nilsson, suppleant. Första året på två år.
 • Magnus Selberg, skolledningens representant i styrelsen. 

Valberedningens sammansättning 

Magnus Selberg, sammankallande, vald på ett år. Peter Ohlsson, vald på ett år. 

Verksamhetsberättelse 

Föreningen Nya Läroverkets vänner, org nr 802457-6855, har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsberättelsen omfattar perioden från 2021-07-01 tom 2022-06-30. Årsmöte hölls 2021-12-14. Under läsårets verksamhetsperiod, föreningens fjortonde verksamhetsår, har NLV vänner haft 4 protokollförda möten. 

Styrelsen har beslutat att föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller av ordförande och kassör var för sig. 

Styrelsen har under verksamhetsåret tagit fram information om aktiviteter och arbetat aktivt med medlemmar från NLV Bergviken, NLV Bergnäset och NLV Svartöstan. 

Styrelsen har på olika sätt spridit information om höstens och vårens aktiviteter för att öka intresset och locka fler att bli medlemmar. Information och inbjudningar har gått ut via veckobrev och hemsida. Medlemmar har värvats vid föräldramöten, aktiviteter och skolavslutning. 

Under året har föreningen utfört följande föreläsningar och aktiviteter: 

 • Föreläsning om ”Våld i ungas relationer” 
 • Föreläsning om ”Barn och nätet” 
 • Föreläsning om studieteknik 
 • Yrkesmässa för högstadieelever 
 • Överraskning för barnen vid skolans Halloween-maskerad 
 • Påskhare på besök innan påsklovet. Stort tack till ICA Maxi Luleå som sponsrade godiset! 

Ambitionen från föreningen är att bevaka och informera i aktuella ämnen som rör elever, lärare och föräldrar via föreläsningar och aktiviteter. 

Föreningens viktigaste uppgift detta verksamhetsår har varit att med skolans profil Art & Science som utgångspunkt dela ut stipendier till elever/grupper/klasser för speciella insatser. 

Styrelsen har under verksamhetsåret delat ut sexton stipendier för läsåret 2021/2022. 

Företagen Mobilaris AB, Swedbank, Profilbutiken, Licab, ViSida AB och Diös AB har vardera bidragit med 3000 sek. 

Följande stipendier har delats ut i samband med skolavslutningen den 10 juni: 

 • Stipendium till Årets kompis har tilldelats Edvin Lundqvist, klass 8A, och Molly Elenius, klass 8B, och delas ut i samarbete med Mobilaris. 
 • Stipendium för Särskild resultathöjning har tilldelats Elize Blom, klass 9A, och Love Grane Sandberg, klass 9B, och delas ut i samarbete med Swedbank. 
 • Stipendium för Bästa examensarbete har tilldelats Oscar Eriksson, klass 9B, och Johanna Johansson, klass 9C, och delas ut i samarbete med Profilbutiken. 
 • Stipendium för Särskilt goda resultat till elever inom högstadiet har tilldelats Gustav Stålhandske, klass 9A, och Mirjam Edin, klass 9B, och delas ut i samarbete med Licab. 
 • Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö har tilldelats Julie Blom och Alva Blanck klass 9A, och Axton Brevemark, klass 9A, och delas ut i samarbete med ViSida. 
 • Stipendium för Årets kulturperson har tilldelats Matilda Blixt Rönnqvist, klass 9B, och Thea Jakobsson, klass 9B, och delas ut i samarbete med Diös. 

Vid utdelningsceremonin på Kulturens Hus läste ordförande Anna Håkans upp bakgrunden och den allmänna motiveringen och delade ut alla elevers stipendier assisterad av övrig styrelse. Varje stipendiat erhöll ett inramat diplom med motivering samt pengar i kontanter. Ett pressmeddelande och stipendiaternas namn publicerades på föreningens hemsida och i lokalpressen. 

Styrelsen vill tacka för gåvor, bidrag och engagemang från medlemmar och företag, samt för förtroendet att leda föreningen under det gångna året. 

Luleå 2022-10-12 

Anna Håkans 

Anna Håkans 

Ordförande Nya läroverkets vänner