Aktuella aktiviteter

  • Föreningen har som grundidé att Genomföra och stödja aktiviteter som ger mervärde och guldkant till elever, föräldrar och medlemmar. Detta gör vi genom att bland annat inrätta och dela ut stipendier, skapa aktiviteter som utvecklar och stödjer elever och vuxna.Under förra läsåret har vi genomfört:
   • Föräldraföreläsning av BRIS om ”Barn och nätet”
   • Överraskning för barnen vid skolans maskerad
   • Föräldraföreläsning ”Hjälp ditt barn att plugga bättre”
   • Påskhare på besök innan påsklovet
   • Vårfestival – En välbesökt festival med Riktige Pontus på plats och en massa aktiviteter
   • Stipendieutdelning- Individuella stipendier på högstadiets skolavslutning och stipendier till arbetslagen för de yngre eleverna

   Vi hoppas kunna göra minst lika mycket det kommande året. Därför hoppas vi också på att få ert stöd, genom att bli medlem i föreningen.

  Vill du vara med?

  SWISHA 123 412 57 53.

 •             Årsmöte 2023Datum:     Måndag den 20 november 2023

  Tid:          Klockan 18.00

  Plats:        NLV Bergviken

Föredragningslista

1       Mötets öppnande.

2       Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3       Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4       Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

5       Fråga om mötet behörigen har utlysts.

6       Fastställande av föredragningslista.

7       Fråga om arvode till styrelsen.

8       Verksamhetsberättelse.

9       Ekonomisk redovisning.

10     Revisionsberättelse.

11     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12     Propositioner.

13     Motioner.

14     Fastställande av årsavgift.

15     Val av ordförande för en tid av ett år.

16     Val av en ledamot för en tid av två år.

17     Val av en ledamot för en tid av ett år.

18     Val av en ledamot för en tid av två år.

19     Val av en suppleant för en tid av ett år

20     Val av en suppleant för en tid av två år.

21     Val av revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

22     Val av valberedning för en tid av ett år.

23     Övriga ärenden.

24     Mötet avslutas.

Protokoll Årsmöte