9
AUG
2011
Nyheter Av:
Nlv på facebook

Numera finns Nya läroverket även med egen officiell facebook sida.

Där kommer det att finnas aktuell information och bilder som ett komplement till de nuvarande informationskanalerna hemsidan och veckobreven.

Gå in på www.facebook.com/nyalaroverket och tryck på gilla knappen.