23
APR
2024
Nyheter Av:
Vetenskaplig artikel publicerad

Nu har våra forskande lärare fått sin vetenskapliga artikel publicerad. Den publicerade artikeln bygger på deras tidigare forskning om elevers motivation, men efter det har sedan forskningsprojektet fortsatt. Forskningen sker tillsammans med professor i pedagogik, Eva Alerby, på LTU. Bra jobbat Teis, Katarina, Mimmi, Camilla och Anders!
Här hittar ni artikeln: