26
MAR
2024
Nyheter Av:
Stipendium av Meta/Facebook
Vi har genom föräldraföreningen Nya Läroverkets Vänner, fått ett stipendium av Luleå Data Center Meta/Facebook. Stort tack till vår fantastiska föräldraförening, som engagerar sig för att göra skolan bättre för både elever och föräldrar! Även ett tack till Meta, som engagerar sig i lokalsamhället där de verkar!
Planen för pengarna är att köpa in VR-teknik (Virtual Reality) och mjukvara. Vi köper in en mängd VR-glasögon till verksamheten.
Vi vill med VR-glasögon dels att alla elever ska testa jobba med VR. Det är en kompetens som är viktig för framtiden och viktigt att ha fått prova, för att ha en förståelse för hur det fungerar. Sedan använda dem i specialpedagogiken. Ny teknik har möjlighet att fylla en funktion att hjälpa de med inlärningssvårigheter att nå längre. VR är något som kan användas att koppla människor samman, inte minst på ett sätt som är gynnsamt för de med autism och svårigheter i interaktion med andra människor. Bildstöd är viktigt för en del med inlärningssvårigheter och med VR-tekniken tar man det till en ny dimension.
Sedan ser vi att vi kan göra roliga saker med VR, både i klubbar och på fritids.