17
FEB
2012
Nyheter Av:
NLV öppnar ny skola på Bergnäset

Nya Läroverket etablerar ny skola i gamla Bergnässkolan

– Luleås första fristående högstadieskola

bergnasskolanNu är det klart att friskolan Nya Läroverket kommer att starta ytterligare en skola. Den nya enheten kommer att lokaliseras i den gamla gymnasieskolan på Bergnäset. Skolan kommer att heta Nya Läroverket Bergnäset och ta emot 120-160 elever i årskurserna 6 till 9. Det innebär två klasser i varje årskurs, med runt 20 elever i varje klass. Rektor för den nya skolan blir Gunvor Selberg.

-Det här känns fantastiskt bra, säger ägarna och initiativtagarna Gunvor Selberg och Birgitta Lahti Nordström. Vi har, som är väl känt, länge letat efter lokaler och här kan vi inreda och bygga upp lokaler som både blir vackra och bra för undervisning.

Nya Läroverket vill med det här skapa ett alternativ, som är en liten och trygg högstadieskola. Där kan man skapa en god studiemiljö, för att kunna ge goda studieresultat.

Planer för expansion har funnits en längre tid för Nya Läroverket, då trycket på den befintliga skolan på Bergviken har varit stort. Många barn står i kö till Nya Läroverket och trycket är som störst på just de årskurser som man nu väljer att ta in i den nya enheten.

Nya Läroverket på Bergviken tar varje år in 38 nya elever i Förskoleklass och det är i princip de enda platser som finns tillgängliga varje år och alla får inte plats. Då de eleverna sedan följer oss hela vägen till årskurs 9, så är det sällan det finns plats att ta in någon i de senare åren. Det finns med andra ord inget friskolealternativ renodlat för högstadieelever, i Luleå idag. Många är nöjda med de låg- och mellanstadieskolor de går i, men vill ha ett alternativ när de ska börja högstadiet. Här finns det ett stort behov att fylla.

Det har funnits ett antal grundprinciper för att Nya Läroverket ska expandera.
-En expansion ska endast ske om det är till fördel för den nuvarande verksamheten
-En ny enhet ska, efter vissa initiala investeringar, bära sina egna kostnader
-NLV:s kultur, värdegrund och pedagogiska koncept ska införlivas i den nya enheten

Bergnässkolan var tidigare gymnasieskola och lokalerna passar vårt ändamål mycket bra. Fördelarna med lokalerna är att allt är klart för vår verksamhet. Då det varit en skola tidigare finns allt på plats vad det gäller ventilation, specialsalar och klassrum. Den här gången finns det inte några problem med detaljplan, då skola är senast användning.

Ytan vi hyr är på 1 600 kvadratmeter och ligger i två flyglar mitt emot varandra och det blir en bra avgränsning för vår verksamhet. Lokalerna behöver endast snyggas till i ytskiktet, utan några omfattande renoveringar.

Ambitionen är i första hand, att skapa en tvåparallellig högstadieskola med 20 elever i varje klass, vilket ger sammanlagt 120 elever. En ytterligare fördel med fastigheten är att det finns mer yta att hyra, om vi ser ett intresse av att även ta emot klasser i åk 6.

Samordningsvinster
Vi ser att vi kan göra stora samordningsvinster med att ha ytterligare en enhet. Vi behöver inte öka våra kostnader för administration och endast öka i liten skala med IT. ledning och andra funktioner. Vi kommer även kunna erbjuda bättre tjänster till flera av våra lärare.

Redan idag lägger Nya Läroverket ner mer pengar på undervisningsresurser (pedagogers löner, undervisningsmaterial, och liknande) än den tilldelade elevpengen, men vi ser att vår ekonomi kan förbättras ytterligare med denna andra enhet. Pengar, som precis som tidigare kommer att investeras i verksamheten och kommer kunna göra vår skola ännu bättre.

Nya Läroverket ska expandera utan att bli för stora. Det ska alltid ske med fullständig egen kontroll. Vi ska aldrig bli större än att vi kan säkerställa vår värdegrund, vår kultur och våra studieresultat.

Skolmat
Det finns en matsal i fastigheten och där ska det bli en restaurang. Skolmat till eleverna kommer tillagas och serveras i restaurangen. Detta är inget avtal skrivet om ännu, men andra alternativ är att ta mat till lokalen utifrån. Färdiga koncept för detta finns redan etablerade i Luleå.

Klassrum
Minst sex hemklassrum kommer att inredas. Varje elev har en egen arbetsplats och ett eget låsbart skåp, i sitt hemklassrum. Lärarna kommer att förflytta sig mellan elevernas hemklassrum och inte tvärtom. Utöver de ämnen som kräver ett speciellt klassrum, såsom NO, musik, slöjd eller bild. Alla dessa specialsalar kommer att finnas på skolan.

Friytor
Bergnässkolan har en bra skolgård med stora ytor runt skolbyggnaden och exempelvis en fotbollsplan på skolgården. Området runt skolan är fantastiskt, med hela det naturreservat som omger.

Logistik och trafik
Bussförbindelserna till skolan är många, både från innerstan,Sörbyarna och från de närliggande byarna i Piteå och Boden kommun. Det finns flera alternativ att släppa av eleverna, för de som får skjuts av sina föräldrar.

Vårens arbete
Nya Läroverket får tillgång till lokalerna på Bergnässkolan omedelbart. Vi kommer sätta igång med ytrenoveringar direkt och även börja köpa in skolmateriel. Rekrytering av personal påbörjas också inom kort, men många tjänster är redan klara, eller vikta för intresserade från tidigare rekryteringsomgångar.

Föräldrar och elever kommer att bjudas in till Öppet hus inom kort. På samma sätt som vi alltid gör, så kommer även föräldrar och elever bjudas in till enskilda möten med personal ur skolans ledning, för att få information och möjlighet att ställa frågor.

Vi ser fram emot att fortsätta utvecklas och är övertygade om att detta är den rätta vägen att göra det på.

Se mer information under rubriken Bergnäset i huvudmenyn, på hemsidan.

Ytterligare information lämnas av:

Magnus Selberg, VD
Nya Läroverket
0920-60 800 (växel)
0920-233 296 (direkt)
070-710 66 29
magnus.selberg@nlv.se