25
SEP
2019
Nyheter Av:
Ledningens brev sep 2019

Hej föräldrar och elever! Välkomna till ännu ett spännande läsår med oss på Nya läroverket. 

Inom kort så kommer vi att lägga upp den fjortonde upplagan av Aktuell information på hemsidan. Denna skrift har har funnits ända sedan skolan startade 2006. I år kommer vi inte att trycka upp Aktuell information i en pappersupplaga utan dokumentet kommer endast att finnas i en digital upplaga. Som vanligt kan elever, föräldrar och pedagoger här, hitta de allra viktigaste riktlinjerna och de uppdaterade planerna för vår skola. Vad gör man om man känner sig kränkt? Hur ser vår krisplan ut om den skulle behöva aktiveras? Vilka är med i skolans Inflytanderåd? Svaren på dessa frågor finner ni, tillsammans med annan viktig information i det häftet. De flesta planerna ser relativt lika ut från år till år medans andra uppdateras årligen, men vi ser ett stort värde i att ni föräldrar varje år får ta del av dessa dokument som är viktiga rutiner i vår verksamhet. Även klubbhäftet kommer att bli digital och det finns redan tillgängligt på vår hemsida.

Ni som följer media och politiska beslut ser att Luleås skolkarta allt eftersom ritas om. Den övergång från små till större skolenheter som kommunen initierat, påverkar också Nya läroverket. Vi har märkt av en oro bland föräldrar med barn, på alla de skolor som är aktuella för nedläggning. Många fler än normalt hör också av sig med frågor kring vår verksamhet och vill anmäla sina barn till någon av våra två skolor. På Bergviken är det i dagsläget fullt och inga ytterligare lokalytor finns tillgängliga. Vår skola på Bergnäset har däremot kapacitet att ta emot fler klasser och som en konsekvens av det stora intresset har vi inför detta läsår startat upp ytterligare klasser i åk 5 och åk 6. Det innebär att vi nu har två klasser från åk 5 och uppåt på Bergnäset. Totalt går nu mer än 10% av Luleås grundskoleelever i någon av Nya läroverkets skolor. Det är ett stort ansvar men vi vet också att vi erbjuder en trygg verksamhet och har goda kunskapsresultat för våra elever. Vi följer noggrant de politiska besluten i kommunen och blir det ytterligare skolnedläggningar kommer vi mest troligt att kunna utöka verksamheten på Bergnäset ytterligare. På lång sikt och beroende på intresse skulle vi kunna komma att ha två parallellklasser i varje årskurs från förskoleklasss upp till åk 9 även på Bergnäset. 

Fokus på årets pedagogiska fortbildningsinsatser för lärarna är betyg och bedömning. Skolans kursplaner är i ständig förändring och vi ser att det finns ett behöv att att utveckla oss på detta område för att garantera goda- och framförallt rättssäkra bedömningar. Vi kommer att arbeta med analys av våra egna resultat i relation till kommun- och riksnivå. Pedagogerna kommer att göra mängder av bedömningsövningar tillsammans för att därigenom utveckla sin bedömningskompetens. Denna typ av kollegialt utvecklingsarbete ger väldigt goda resultat och stärker hela kollegiet och skapar samsyn.