11
JUN
2020
Nyheter Av:
Ledningens brev juni 2020
I år kunde inte våra rektorer hålla sitt sommartal till eleverna som brukligt är. Vi i ledningen vill istället skriva en kort sommarläsning till alla elever, till pedagogerna och såklart till alla föräldrar.
Det här blev ett skolår som vi sent kommer att glömma. Det är ett år som säkerligen kommer att påverka oss alla under lång tid. Hur vi reser och semestrar kommer troligen att se helt annorlunda ut. Digitaliseringen kommer antagligen att gå än snabbare då vi nu fått erfara hur mycket som faktiskt går att göra med dator och iPads. Skolan måste försöka att anpassa sig till en omvärld som troligen kommer att kräva mer flexibilitet och där förmågan att anpassa sig blir viktig. Vår egen organisation fick snabbt ställa in sig på att bland annat kunna fjärrundervisa de äldre eleverna och vi har tagit tekniksprång som bara en krissituation kan frammana. Vi i ledningen är imponerade av alla pedagogers ambition att få undervisningen att fungera med bibehållen kvalitet trots att restriktionerna ibland gjorde att många kollegor var hemma med lätta symptom. Vi är väldigt tacksamma och uppskattar allt som gjorts för att eleverna ska ha det bra på skolan.
Ni föräldrar har ibland hämtat barnen lite tidigare från fritids och även tipsat om duktiga vikarier. Vi tycker också att alla elever varit lite extra duktiga och flitiga trots att det ibland varit vikarier, eller till och med en rektor, som skött undervisningen.
Nu hoppas vi att en lång skön sommar får stopp på denna eländes pandemi. Vi längtar alla efter en normal vardag och kanske mest att få träffa släkt och vänner. Kraften i mötet människor emellan och vikten av sociala relationer har blivit uppenbar när situationen är som den är.
Med detta vill skolledningen önska alla en fin sommar. Ta hand om familjen och gör det bästa av situationen. Vi syns igen till skolstart den 20 augusti.
Tack för detta skolår!