27
OCT
2020
Nyheter Av:
Ledningens brev 27 oktober 2020

Hej alla föräldrar.
Jag sitter med i Friskolornas Riksförbunds styrelse och är nationellt engagerad i skolfrågor. Jag är bekymrad över ett nytt förslag som begränsar rätten att välja skola och vill ge sämre förutsättningar för friskolor, som nu diskuteras av politikerna. Det är ett komplicerat system man föreslår. Det är väldigt svårt att förutse konsekvenserna och många elever riskerar att hamna i kläm. 

Det nya förslaget går ut på att samtliga elever i en kommun ska ingå i ett gemensamt antagningssystem. Det ska skötas av en ny statlig myndighet som också beslutar om elevernas skolplacering bland de du valt. Med hjälp av förturer, kvoter och lottning av platser vill man försöka blanda elever från olika områden på en skola. Däremot får tiden man stått i kö till en skola inte räknas. Dessutom ska elever som väljer en friskola få lägre skolpeng.

Man kan önska hur många skolor man vill men du som är vårdnadshavare kan inte överklaga placeringen av ditt barn. Även om ditt barn inte trivs kommer det att bli mycket svårt att byta skola under läsåret.

Vi har stora utmaningar i svensk grundskola, det är nog alla överens om. Vi har för många skolor – både kommunala och fristående – som inte är tillräckligt bra. Det måste man göra någonting åt, men det här förslaget löser inte problemet. Dåliga skolor blir inte bättre för att man tvingar fler elever dit. Vi borde lägga pengar och energi på att jobba med kvalitet i skolan. Inte på att upprätta fler byråkratiska myndigheter, eller på strukturella frågor.  

Förslaget innebär helt enkelt att man vill att skolvalet ska styras mer av nya statliga myndigheter. Föräldrar och elevers möjligheter att bestämma ska begränsas. Det ska bli svårare att byta skola. Och friskolorna ska få mindre utrymme. Detta är inte lösningen på skolans problem. Mindre valfrihet och minskade resurser till friskolor leder inte till bättre skolor och det löser inte skolans problem. Allt fokus måste istället läggas på skolans verkliga utmaning. Nivån måste höjas i dåligt fungerande skolor, oavsett om de är kommunala eller fristående. Forskningen visar att det handlar om vad som händer i klassrummen. Trygghet, höga förväntningar på eleverna, fokus på lärande och bra lärare. Det är vad politikerna borde ägna sig åt. Alla vet vad som kännetecknar bra skolor. Det börjar med hur det fungerar i klassrummet, inte i att sjösätta nya statliga myndigheter. Tänk om de pengarna som det skulle kosta att bygga ut byråkratin, skulle hamna hos skolorna istället och den nytta de kan göra i verksamheten.

På www.skolvalet.nu kan du läsa mer om vad utredningsförslaget innebär. Där hittar du också information om hur du kan påverka i frågan. Exempelvis mailadresser till de politiker som sitter i riksdagens utbildningsutskott. Du kan maila till dem och berätta vad du tycker och vad möjligheten att välja skola betytt för ditt barn. Vi vet att många av våra elever bytt från en ibland ohållbar skolsituation till en trygg miljö hos oss. Tänk om du som förälder inte skulle ha makten över det fria skolvalet.

Självklart kommer jag också att göra allt jag kan för att påverka besluten i rätt riktning.

Med vänliga hälsningar

Magnus Selberg
Nya Läroverket