25
MAR
2009
Nyheter Av:
Konst

Konstnären Erling Johansson på Nlv

Den världsberömda konstnären Erling Johansson var på besök på Nya läroverket för att göra ett porträtt av rektorn Gunvor Selberg.

Genom nationella och internationella separatutställningar, representationer i teckning, måleri och film samt speciella inbjudningar vid olika konstmässor och offentliga utsmyckningar, har Erling Johansson erhållit ett vitt erkännande för sin konst vilket också manifesterat sig i ett flertal nationella stipendier och priser.

Erling Johansson framkallar i sina bilder, liksom i sina utsmyckningar, genom ett intrikat samspel mellan den perceptuella psykologins grunder och arkitekturens – kombinerat med en oerhört rik färgskala – upplevelser av den mänskliga själen som samtidigt är bortom här och nu och smärtsamt närvarande. I sina filmer framkallar Johansson upplevelser bortom det direkt medvetna.

Genom sin konst har Erling Johansson inte bara lyft fram vår del av världen i strålkastarljuset utan i sanning gjort ’en skillnad’ och är därför mycket värdig ett hedersdoktorat vid Luleå tekniska universitet.”