3
FEB
2017
Nyheter Av:
Nya läroverket gymnasium

Den här veckan har Nya läroverket skickat in en ansökan till Skolinspektionen, om att starta gymnasieskola. Tanken är att det kommer att bli en klass i vardera Natur, Teknik och Estet, med start höstterminen 2018.

Vi har under lång tid fått förfrågningar från elever och föräldrar om vi inte ska starta ett gymnasium och vi har hela tiden tyckt att det vore spännande. Vi har även haft en enkät ute bland våra nuvarande elever i år 9 och deras föräldrar, där det visade sig att man skulle välja Nlv gymnasium framför ett annat. Nu tycker vi tiden är mogen. Ansökningsprocessen är ganska lång och det tar minst ett och ett halvt år innan man kan starta en skola.

Vi vill fortsätta utvecklas på ett sätt som ska kunna tillföra något till de verksamheter vi redan har. Vi startade Nya läroverket Bergnäset, för att det skulle bidra till verksamheten på Nya läroverket Bergviken. Det är en stor fördel att vara två skolor på grundskolenivå. Man får ett utbyte mellan skolorna. De mindre ämnena får en ämneskollega och det går att göra bättre tjänster. På samma sätt ser vi många samverkansfördelar med att även ha ett gymnasium. Många av våra lärare har även behörighet för gymnasiet och tänk vad spännande för en elev som älskar till exempel matematik, att kunna få större utmaningar med att kunna delta i matematikundervisning på gymnasienivå. Det är också kul att kunna följa en elev hela vägen från ”ax till limpa”.

Vi väljer att starta just Natur, Teknik och Estet, för att det följer vår profil med Art & Science och vi kan i våra elevers gymnasieval se att den profilen slår igenom i deras val. Vi har en stor andel elever som väljer just dessa linjer. Så har det varit i alla år och till exempel natur är det statistiskt, dubbelt så många av våra elever som väljer.

I vår ansökan har vi angett Telias förra lokaler, på Kungsgatan och vi har en överrenskommelse med fastighetsägaren.

Vi kommer informera mer längre fram i tiden.

Med vänliga hälsningar

Magnus Selberg