29
MAR
2019
Nyheter Av:
Vi har byggt en lekpark i Sydafrika

De pengar Nya Läroverket samlade in i fjol, till vår vänskola i Sydafrika, har gått till att bygga en lekpark. Bägge våra skolor har haft en arbetsdag, ”Dagsverke för Djunane”, men de har även ordnat basar och andra aktiviteter, för att samla in pengar. Eleverna på skolan i Sydafrika är superglada och tacksamma. Toppeninsats av alla våra elever!

Djunane Primary School ligger i nordvästra delen av Sydafrika och är en stor, stolt och fattig skola. Det går 1 600 elever på skolan, i mycket primitiva lokaler. Samarbetet är initierat genom en pensionerad lärare, som jobbar mycket som vikarie och resurslärare på Nya läroverket, Janne Olsson. Janne har varit där många gånger, under flera år och undervisat som volontär.

Vi var fyra stycken från Nya läroverket Bergviken som besökte skolan i Sydafrika under vårterminen 2013 och under vårterminen 2018, var det fyra från Nya läroverket Bergnäset, som var på besök.