1
MAR
2018
Nyheter Av:
Välkommen till Öppet Hus på NLV Bergnäset den 20 mars kl. 18.00
Nya Läroverket vill bjuda in alla barn/elever och föräldrar att komma till NLV Bergnäset för att titta på lokalerna, träffa ledningen och pedagogerna och få information om oss och verksamheten.
Till hösten tar vi emot elever till en hel klass i år 7, men Öppet Hus är till för alla som är nyfiken på vår verksamhet. Vi har ett fåtal platser i andra åldrar. Varje år tar vi emot elever till en ny år 7 och till höstterminen 2019 kommer vi ha mer yta i fastigheten och kommer kunna starta fler klasser i fler åldrar.

Nya Läroverket Bergnäset har varit igång sedan 2012 och är en komplett grundskola, Förskoleklass – år 9. Som vanligt kommer vi att ha principen med ett genomsnitt på max 20 elever per klass, vilket ger de bästa möjligheter för en bra lärmiljö.

  • Nya läroverket Bergnäset ska vara en liten och trygg skola.
  • Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.
  • Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.
  • Profilen är Art & Science, där naturvetenskap, konstarterna och matematik ska ha en särskild plats i skolans vardag.
  • Klubbar på skolan ska ge en heldagsskola och en miljö för lärande som sträcker sig mycket längre än den obligatoriska skolan.
  • Maten lagas på plats av Kalasmat
  • Vår ekonomi ska vara god. Varje år har vi kunnat satsa över 4 miljoner kr extra på elevernas utbildning än elevpengen. 

Med vänliga hälsningar från Nya läroverket