7
APR
2021
Nyheter Av:
Nya Läroverket startar sin tredje skola

Nya Läroverket startar NLV Svartöstaden, tillsammans med Svartöstadens Friskoleförening, till läsårsstarten augusti 2021. Nya Läroverket kommer vara huvudman och ansvarig för skolan, men fortsatt jobba tillsammans med Friskoleföreningen och människorna som bor i Svartöstaden.

Kommunen lade ner sin skola i fastigheten 2016 och sedan dess har invånarna i Svartöstaden jobbat hårt för att en friskola ska starta i lokalerna.

– Det är jättekul att att det äntligen blir en skola igen, här i Svartöstaden, säger Janina Wallin, som är ordförande i Svartöstadens Friskoleförening. Underbart för alla barn som växer upp här och viktigt för alla boende i området, att det blir liv i skolan igen och skolan kan återigen bli en mötesplats.

Kommunen tog för lång tid på sig i sin process kring fastigheten och Friskoleförenings tillstånd från Skolinspektionen har gått ut. Nya Läroverket har ett giltigt och öppet tillstånd och kan därmed starta upp direkt. 

Friskoleföreningen har, under hela den drygt 4 åriga processen det tagit med tillstånd och förvärv av fastighet, haft hjälp av och ett nära samarbete med Nya Läroverket, med ansökan, struktur, budget och dokument som krävs. Under denna process har det mognat fram att den absolut bästa lösningen för Svartöstaden är att skolan drivs av Nya Läroverket. – Detta för att få en stabil, professionell och långsiktig lösning för skolan i Svartöstaden, säger Friskoleföreningens styrelse.

– Vi är glada att kunna erbjuda fler elever plats i vår verksamhet, säger VD Magnus Selberg. Vi kommer inte kunna ha något öppet hus under rådande omständigheter, som vi brukar ha och där man kan komma och titta på lokalerna och få träffa både lärare och ledning. Det är fantastiskt fina och vackra lokaler.

Vi kommer ha en digital informationsträff, den 13 april, kl 18.00. Länk till mötet: 

Join Microsoft Teams Meeting

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a180eee19f6a24658aba2ee2d91e1047e%40thread.tacv2/1617709882699?context=%7b%22Tid%22%3a%22c03c79c0-dfec-460b-9c3e-b7a397cadcb9%22%2c%22Oid%22%3a%22ac387798-eb9b-437f-b66d-78046b7bb0cc%22%7d

Därefter har vi alltid ett familjesamtal, innan en elev ska börja på Nya Läroverket. Då träffar man skolans rektor och får en möjlighet att prata om vad skolan behöver tänka på för att ditt barn ska få en så bra start på skolan, som möjligt och chansen att ställa frågor om det man tycker är viktigt. I möjligaste mån kommer dessa samtal genomföras digitalt, men det är naturligtvis även möjligt att även ha dem på skolan, för att man ska kunna se skolans lokaler. Alla är välkomna att höra av sig för det digitala informationsmötet. Mer information kommer också publiceras på Nya Läroverkets hemsida och på Facebook.

Skolan kommer återigen bli en mötesplats för de som bor i Svartöstaden. Nya Läroverket jobbar redan med principen att skolan ska kunna vara öppen även utanför skoltid. På Nya Läroverket Bergviken och Bergnäset har vi klubbverksamhet för eleverna utanför skoltid och föreningar som hyr in sig i lokalerna för olika verksamheter och evenemang.

Mat kommer att ske med catering till skolan. Precis på samma sätt som Nya Läroverket idag har på sin skola på Bergnäset.

Rektor för Nya Läroverket Svartöstan kommer Carina Henriksson att bli. Hon är idag rektor på Nya Läroverket Bergnäset och flyttar direkt över fokus till Svartöstan. Carina är en erfaren och duktig rektor och var den som startade upp Nya Läroverket Bergnäset, för snart 10 år sedan.

Ställföreträdande rektor på Nya Läroverket Bergnäset blir Skolchef Peter Ohlsson, för resten av vårterminen 2021. Från hösten 2021 blir David Hjelte ny rektor. David är idag SO-lärare på Nya Läroverket Bergviken. 

Peter Ohlsson, 070-300 81 50, peter.ohlsson@nlv.se

David Hjelte, 070-312 17 31, david.hjelte@nlv.se

Rekrytering av lärare kommer att ske under våren, men vi hoppas att det ska bli en mix av några som tidigare jobbade på Svartöstadsskolan, som blir kulturbärare från den tiden, tillsammans med pedagoger som jobbar på Nya Läroverket idag, som blir kulturbärare för verksamheten. Plus några nya rekryteringar. 

Nya Läroverket Svartöstaden vill som verksamhet skapa ett alternativ, som är en liten och trygg grundskola. Där kan man skapa en god studiemiljö, för att kunna ge goda studieresultat.   

Nya Läroverkets kultur, värdegrund och pedagogiska koncept ska givetvis följa med till NLV Svartöstaden.

– Nya läroverket ska vara en trygg skola. 

– Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad. 

– Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat. 

– Profilen är Art & Science, där naturvetenskap, konstarterna och matematik ska ha en särskild plats i skolans vardag. 

– Klubbar och fritidshem på skolan ska ge en heldagsskola och en miljö för lärande som sträcker sig mycket längre än den obligatoriska skolan 

För mer information, kontakta:

Magnus Selberg, VD 

Nya Läroverket

070-710 66 29

magnus.selberg@nlv.se

eller 

Janina Wallin

Ordförande i Svartöstans Friskoleförening

070-641 29 36 

friskolegruppen@gmail.com

eller

Carina Henriksson, Rektor

Nya Läroverket

070-282 73 60

carina.henriksson@nlv.se