18
JAN
2011
Nyheter Av:
Nya Läroverket söker fler vikarier

Ett antal av våra vikarier har fått längre vikariat, eller andra tjänster. Därför behöver vi nu fylla på vår lista med pedagoger som är intresserade av att vikariera på Nya Läroverket. Då vi står i startgroparna för vidare expansion, så är det också ett bra sätt att lära känna varandra.

Som pedagog på Nya Läroverket är det av stor vikt att man tror på vårt gemensamma koncept och arbetar hängivet för att:

– Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.

– Ingen elev ska vara utsatt för diskriminering, bli kränkt eller mobbad.

– Naturvetenskap, konstarterna och matematiken har en särskild plats i skolans vardag.

– Skönhet i skolmiljön är viktig för att inspirera till lärandet.

Vår profil på skolan är Art & Science, där vi tvärvetenskapligt och i projektform, arbetar med Naturvetenskap och konstämnena; bild, slöjd och musik. Eleverna arbetar med ett gemensamt tema en dag i veckan. Skolan bedriver en heldagsskola med frivillig klubbverksamhet för eleverna på morgnar och eftermiddagar. I klubbarna kan man förädla speciella intressen och talanger, eller få extra hjälp.

Ansökningar skickas till:

nya.laroverket@nlv.se

eller

Nya Läroverket
Björkgatan 2
973 31 Luleå

För mer information, kontakta:

Peter Ohlsson, rektor och personalansvarig för pedagoger
070-300 81 50
peter.ohlsson@nlv.se