2
OCT
2014
Nyheter Av:
NLV har bäst studieresultat i Luleå

Vi är stolta och glada över att vara den bästa skolan i Luleå. Vi når 100 % gymnasiebehörighet och har det bästa meritvärdet i stan, för våra elever i år 9. Nya läroverket är fantastiskt stolta och gratulerar våra duktiga elever för deras prestationer och tackar givetvis vår engagerade och proffsiga personal. Goda relationer, höga förväntningar, stor ämneskunskap, engagemang och bra studiemiljö, är några av ingredienserna för att nå så goda resultat som möjligt.

Alla Luleås skolors resultat: http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&p_verksamhetsar=2014&p_hm_kod=&report=gr9betyg_nyckeltal&p_lan_kod=25&p_kommun_kod=2580&p_skolkod=&p_kommin