26
APR
2019
Nyheter Av:
NLV Bergnäset expanderar

Nya Läroverket utökar på Bergnäset

Nya Läroverket utökar sin verksamhet på Bergnäset. Fastigheten ägs av Diös och tillsammans har man jobbat för att hitta en bra lösning för mer lokalyta till Nya Läroverket, inför läsårsstarten augusti 2019. 

Tidigare har kommunen hyrt lokaler i fastigheten för vuxenutbildning, men har nu flyttat sin verksamhet till sina permanenta lokaler på Porsön. Nya Läroverket tar över de utbildningslokalerna. 

Detta sammanfaller väl i tiden med kommunens skolnedläggningar.

– Vi har upplevt ett stort tryck de senaste dagarna och blivit nedringda av både föräldrar och pedagoger. Det är jättekul att att kunna erbjuda fler elever plats i vår verksamhet, säger VD Magnus Selberg.

Nya Läroverket Bergnäset har idag en klass per årskurs 1-6 och två klasser per årskurs 7-9, med ett snitt på 20 elever i varje klass. De nya lokalerna ligger i samma del av fastigheten som de befintliga klasserna 1-6 har sin verksamhet och det är just i årskurserna 1-6 man utökar.

– Vi kommer att ha ett öppet hus tors 9 maj, kl 18.00, där man kan komma och titta på lokalerna och få träffa både lärare och ledning. Det är fantastiskt fina och vackra lokaler. Alla är välkomna att höra av sig, eller komma till öppet hus.

Den nya skolstrukturen för byaskolorna söder om Luleå, är ännu inte klar och det var därför moderaterna sa nej till nedläggningen av Klöverträskskolan. Men Nya Läroverket räknar med att någon, eller några skolor kommer läggas ner söder om stan, vilket kommer öka trycket på dem, ytterligare.