30
SEP
2022
Nyheter Av:
Ledningens brev okt 2022

Hej föräldrar! Under de senaste veckorna har situationen kring andelen behöriga lärare runtom i Norrbotten belysts i media. Det utlöstes av det skyddsstopp som lärarfacken i Kiruna tog initiativ till då situationen på Raketskolans mellanstadium blev ohållbar.

Detta är inget nytt problem och alla huvudmän runtom i landet sliter med att hitta behöriga lärare. Grovt förenklat så är det en större utmaning i glesbygdskommuner men även kust- och storstadskommuner får jobba aktivt för att rekrytera. 

Enligt statistik (från Lärarförbundet) från 31 mars 2022 så hade motsvarande 71% av lärarna i Norrbottens län en lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Piteå kommun har den högsta behörigheten med 84% tätt följd av Luleå som ligger på 79%. Inlandskommuner som Gällivare (51%) och Överkalix (48%) sticker ut negativt med en behörighetsgrad som är bland de lägsta i landet. Ovan nämnda situation gör att vi som ansvariga för Nya läroverkets skolverksamhet vill  kommunicera med er föräldrar hur läget är i vår verksamhet och hur vi fortsatt ska arbeta med kompetensförsörjningen åren framöver. 

Vi i ledningen för Nya läroverket har i alla år arbetat för att vara en attraktiv arbetsgivare. Viktigast har varit att ha en tydlig pedagogisk vision men även med att ha schyssta villkor för alla som arbetar hos oss. Skolan grundades av två kvinnor som arbetat inom skolan i hela sitt liv, från arbete i klassrummet upp till olika chefsfunktioner och även på förvaltningsnivå. Det har därför alltid funnits en förståelse för vad det innebär att arbeta som pedagog och hur man organiserar en hållbar skolvardag, för både elever och alla pedagoger. Några exempel är små klasser, arbete i team och en erfaren och kompetent elevhälsa. 

Vi har en modell där skolornas rektorer avlastas så att de kan lägga tid och energi på att vara närvarande och delaktiga i klassrummen. Som pedagog, elev eller förälder, finns rektor tillgänglig i både stora och små frågor. Lärarteamen har ett stort självbestämmande, med vilket ett stort ansvar också följer, och de kan på detta sätt ta många egna beslut snabbt vilket kan bli en långbänk i andra organisationer. Vi har även en väldigt god kontinuitet vilket är en parameter som vi tror är extremt viktig. Allt som sker i skolan bygger på goda och hållbara relationer och det är något som byggs upp över tid. Ideliga byten av rektorer och personal är en hämmande faktor på många skolor och som i sin tur förhindrar utveckling och leder till svaga skolresultat. Sist, men inte minst, strävar ledningen för Nya läroverket efter att våra anställda ska ha en god löneutveckling vilket vi också kan se att vi har i en jämförelse med Luleå kommun. Våra anställda har också ett väldigt förmånligt pensionsavtal samt högre friskvårdsbidrag. Vi vill även nämna den goda samverkan vi har med lärarfacken där vi tillsammans arbetar med målet att vara en attraktiv arbetsplats, med goda villkor och där alla trivs och kan utvecklas. 

Som en mätbar jämförelse med de siffror som presenterades inledningsvis så har Nya läroverket i dagsläget en behörighet där nästintill 100% av våra undervisande lärare har en lärarlegitimation.  Nya läroverket har totalt 38 klasser i grundskolan, från åk 1 till åk 9. En klass har i snitt ca 27 unika lektionstillfällen under en vecka. Om man multiplicerar 38 klasser med 27 lektioner/v får vi fram 1026 lektioner. Av dessa leds 1021 av en legitimerad lärare och på de återstående blott fem lektionspassen leds undervisningen av en pedagog som genomgått lärarutbildningen, men ej har en färdig legitimation. Det här är fantastiska siffror i både en lokal jämförelse men även i ett nationellt perspektiv. 

Peter Ohlsson, skolchef