21
MAR
2023
Nyheter Av:
Ledningens brev Mars 2023

 

Hej alla!

Nya Läroverket satsar stort på vårt internationella samarbete, med många möjligheter till att resa, för både lärare och elever. Som vi skrivit om tidigare, så har vi en sjuårig ackreditering av EU i ett Erasmusprojekt. Varje år får vi medel för att 7 pedagoger ska kunna åka utomlands för att antingen gå på kurs, eller jobbskugga en lärare, någonstans i Europa och varje år får 20 elever ha ett utbyte med en annan skola. 20 elever kommer till oss och 20 elever åker till dem. Utöver det så har vi en del specialprojekt, såsom exempelvis att vi just nu har tre elever i Malaga, Spanien, på ett längre treveckors utbyte. Innan dess har tre spanska elever läst på våra skolor i tre veckor. Eleverna bor hemma hos respektive familjer. Spännande och uppskattat att lära känna de spanska eleverna, för alla elever i klassen och är säkerligen givande för våra elever, under den pågående vistelsen i Spanien.

Parallellt med det, så har vi utbytet med Djunane Primary School i Sydafrika. Vi har i två omgångar haft fyra lärare hos dem och om två veckor kommer fyra lärare från dem och hälsar på oss i två veckor. Djunane Primary School ligger i nordvästra delen av Sydafrika och är en stor, stolt och fattig skola. Det går 1 600 elever på skolan, i mycket primitiva lokaler. Eleverna har i många år samlat in pengar till Djunane, genom basarer, dagsverke och annat. Pengarna har gått till skolmaterial, sportutrustning, lekplatser och liknande.

De internationella besöken hos oss duggar tätt. Förra veckan hade vi besök av tre lärare från Tyskland och Holland, som studerade vår verksamhet och jobbskuggade lärare hos oss. I nästa vecka kommer rektor och tre lärare från Djunane Primary School, på besök och stannar i en dryg vecka. Vi är glada att inte bara kunna bidra till skolans utveckling av material och utrustning, utan även till deras pedagogiska utveckling genom ett utbyte, där vi båda kan lära från varandra. Det kommer även bli många möten med elever, både i klassrummen, men också på Ljusgårdsmöte och på NLV Bergnäsets inplanerade PRIDE-dag.

Vi förväntar oss att alla dessa internationella samarbeten kommer vara inspirerande för både personal och elever. Vi kommer få erfarenheter och lära oss saker som kommer ge resultat på både det individuella planet och i hela organisationen.

Vi har som vanligt utgått från ett elevperspektiv, där vi vill se en starkare internationalisering och att eleverna ska se hela Europa som sin framtida arbetsmarknad och väcka tankar och lust bland eleverna. Sedan ser vi också en viktig katalysator för social träning, förbättrad kommunikationsförmåga och som ett värdegrundsarbete. Vi ser också att internationellt arbete och utbyten kommer att bidra till att stärka elevernas självförtroende.

Vi vill nå längre och få ett ännu bättre resultat på vår kompetensutveckling och vill med vår medverkan i internationella utbyten, ytterligare stärka vår position som en attraktiv arbetsgivare. Mångfald berikar oss och vi vill både bidra till att skapa och få ett ännu större kontaktnät runtom i Europa.

Som vi tidigare informerat om, gör NLV 5-årsplaner för vår organisation. Våra utvecklingsområden väljs både utifrån en intern analys och en omvärldsanalys. Det internationella arbetet ska stärkas och vara en del av detta, där lärarna studerar eller går kurser, kopplat till våra utvecklingsområden.

1. Hälsa och rörelse. Ett hälsofrämjande arbete kan handla om relationer, den fysiska arbetsmiljön, behörighet till gymnasiet, utelek, kosthållning, skärmtid, levnadsvanor, fysisk aktivitet och mycket annat. Vi vill ha en bred syn på hälsa och inte minst jobba för psykisk hälsa. 

2. Tvärvetenskapligt lärande. Det har alltid varit en del av undervisningen genom vår profil Art & Science. För att ytterligare stärka vår profil så är det ett av skolans fokusområden. Ett tvärvetenskapligt arbetssätt skapar en större förståelse och förmåga att se samband.

3. Digitalitet. Digitalitet betyder att man befinner sig i en miljö präglad av digital teknik. I skolans värld har begreppet fått fäste och syftet är ett fortsatt arbete med att identifiera och utveckla elevernas förmågor för att klara sig i en global, digital framtid.

4. Relationellt lärande. Relationellt lärande sätter fokus på att omsorg kring eleverna är en väsentlig framgångsfaktor i undervisningen. Förmågan att bygga tillit och förtroende mellan pedagog och elev är en av de viktigaste framgångsfaktorerna, men även elever emellan och övrig personal.

Med vänliga hälsningar

Catharina, Carina, David, Peter & Magnus