1
MAR
2019
Nyheter Av:
Ledningens brev februari 2019

Hej på er!

Skolan styrs ytterst av riksdag och regering och det är ofta snabba ryck när förändringar skall genomföras. I ett par tidigare omgångar har tiden i matematik utökats och nu till sommaren kommer ytterligare tid att läggas på ämnet. Den här gången är det primärt högstadiet som kommer att få en utökning. Då vi sedan tidigare legat på lite mer tid är vad timplanen anger så får det inte så stor effekt för eleverna och deras schema. Det kommer att bli ca 30 minuter undervisning som kommer att adderas på veckobasis. Tiden i idrott skall även utökas och vi tittar på olika alternativ för hur vi ska lösa det. 

Som skolhuvudman oroas vi av vad som händer kring skolan på det lokala politiska planet. Ytterligare besparingar för grundskolan på 18 miljoner har aviserats. Vi har lite drygt 10% av Luleås grundskoleelever och med enkel matematik ser man att vi skulle behöva spara nästan två miljoner, om hela besparingen hamnar på Grundskolan. Vi har i alla år lyckats parera nedskärningar genom kloka beslut och få overheadkostnader, men fortsätter nerskärningarna får det naturligtvis konsekvenser även för vår verksamhet. Vi får hoppas att våra lokalpolitiker förstår att den smartaste investeringen de kan göra är i barnen och att de får en god utbildning. 

På höstens alla föräldramöten pratade våra rektorer om att vi ska arbeta mer målinriktat för att vi ej ska ha några hemmasittare, eller elever med problematisk skolfrånvaro, som det numera benämns. På ett nationellt plan är detta ett stort problem och beräkningar visar att det är nästan 5000 elever i grundskolan som helt enkelt uteblir från all undervisning. Ni fick bland annat se en frånvarotrappa som visar hur vår personal ska agera i olika situationer när det finns en oro för en elevs frånvaro.  

På uppdrag av skolhuvudmannen har vår samlade elevhälsa, tillsammans med rektorer och skolchef analyserat vad som kan förbättras och förfinas i hur vi bättre förebygger så att ingen elev ska hamna i den svåra situation som skolfrånvaro innebär. Resultatet av elevhälsans arbete är ett antal olika underlag som används för kartläggning i olika nivåer. Vi har börjat använda vårt nya arbetsmaterial redan i uppstarten av detta läsår och tycker oss redan se goda resultat. I fjol vid samma tidpunkt fanns elever som vi bedömde ha en problematisk skolfrånvaro och vi såg att detta var ett ökande problem även hos oss. Nu är alla elever med Nya läroverket som huvudman igång i undervisning vilket är ett stort steg framåt. Att få avsluta grundskolan med betyg som gör att man är behörig till ett gymnasieprogram är otroligt viktigt och vårt tydliga och uttalade mål är att alla elever minst ska nå dit. 

Ha ett underbart sportlov!