20
JAN
2020
Nyheter Av:
Ledningens brev feb 2020

Hej alla.

Kontinuitet i ledningen är en viktig faktor för framgång i alla organisationer och inte minst i skolan. Skolinspektionen publicerade i slutet av förra året resultaten från granskning av detta. Så här skriver de, bland annat: 

”Lärarbristen och konsekvenser av den i skolan debatteras ofta, men problematiken kring den höga omsättningen av rektorer är mindre väl känd. Studier visar att så många som hälften av rektorerna i Sverige har arbetat på sin nuvarande skola i tre år eller mindre.

Många rektorsbyten riskerar försämra elevernas förutsättningar att nå målen och skolor med negativ resultatutveckling kännetecknas av instabila ledningsfunktioner med täta rektorsbyten. Viktiga framgångsfaktorer för att vända negativa skolresultat är just långsiktighet, fokus och systematik, vilket är svårt att vidmakthålla vid många rektorsbyten.”

På Nya Läroverket har vi ingen i ledningsfunktion som har slutat eller försvunnit helt, sedan starten. I början var Gunvor Selberg rektor och även om hon har trappat ner, finns hon kvar som senior rådgivare och är med på våra ledningsmöten. Peter som Skolchef, har jobbat på Nya Läroverket sedan starten. Först som slöjdlärare, sedan som rektor och nu som Skolchef. Båda våra rektorer har först jobbat i organisationen som lärare och har varit rektor på respektive skola i många år. 

Ni har alla föräldrar nyligen svarat på en enkät om ert/era barns skolgång här på Nya Läroverket. Resultaten från den kommer snart och är alltid lika spännande för oss att få se. Vi har i alla år haft ett bättre resultat än kommunen på dessa enkäter. Luleå Kommun har i sin tur haft bättre resultat än riket.

En del av resultaten har redan hunnit publiceras. En intressant, men tråkig tendens i resultatet, är när man tittar på nöjdhet och jämför mellan friskola och kommunal. Ni ser i diagrammet nedan, att de kommunala skolorna har ett enormt tapp i sitt resultat mellan 2016 och 2019. Vi vill naturligtvis alltid prestera bättre än kommunen, men man önskar  samtidigt att varenda elev skulle få en skolgång som de är nöjda med.

Med vänliga hälsningar

Catharina, Peter, Magnus och Carina