21
DEC
2021
Nyheter Av:
Ledningens brev dec 2021

Hej alla.

Vi vill önska alla en god jul,  ett gott nytt år och ett härligt jullov.

Som skolhuvudman måste ansvar tas för att både verksamheten och pedagogiken ständigt utvecklas i takt med övriga samhället. Samtidigt är kontinuitet något som är mycket viktigt för att kunna implementera och genomföra utvecklingsprocesser på ett tillfredsställande sätt. Nya läroverket är inne i sitt sextonde verksamhetsår och ser vi till skolans lednings så har vår skolchef Peter och VD Magnus båda varit med från starten. Våra rektorer har alla arbetat mer än tio år som anställda på Nya läroverket. Samma kontinuitet kan vi se bland personalen, men självfallet finns det många nya förmågor eftersom vi sakta men säkert växer och blir fler. Vi gläds också åt att vi har lätt att rekrytera pedagoger. Det ser vi som en inteckning på att vi är en bra arbetsgivare som man vill komma till och även sedan även stanna kvar hos. Totalt sett går det idag 802 elever på Nya läroverkets tre skolor och vi har exakt 100 anställda pedagoger.

De senaste åren har skolverket inte haft möjligheten att redovisa alla skolors resultat på ett transparent sätt. Därför har vi valt att göra en kort genomgång av våra resultat i samband med publikationen av vår egen årliga ”aktuell information”. Så här såg fjolårets meritvärden ut för avgångsklasserna på Bergnäset och Bergviken.

Bergviken: Vårterminen 2021 hamnade det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 på NLV Bergviken på 265,4 poäng. Det är ett ovanligt högt resultat jämfört med de senaste åtta åren på NLV Bergviken då meritvärdet haft ett snitt på 248 p. Skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor är något som vi uppmärksammat sedan tidigare och har arbetat med. Vt 2020 låg flickornas genomsnittliga slutmeritvärde på 273 p och vt 2021 var det en ytterligare en poäng högre. Det ovanligt hägra genomsnittliga meritvärdet bygger följaktligen på att pojkarnas resultat detta år hade stigit rejält med fjolåret och landade på 254,5 vt 2021.

Bergnäset: Läsåret 19/20 stack NLV Bergnäset ut på ett positivt sätt vad gäller jämförelsen mellan pojkars och flickors studieresultat där den nationella trenden sedan många år är att flickor presterar mycket högre resultat. i fjol var avvikelsen mellan könen ovanligt låg, endast 1,5 meritvärdespoäng. Vt 2021 skiljde det 24,2 poäng, vilket är ungefär samma differens som vi kunde se på NLV Bergviken och som också speglar skillnaden mellan pojkars och flickors resultat nationellt. Det samlade meritvärdet på NLV Bergnäset vt 2021 landade på 247 poäng. Jämför vi våra elevers meritvärden med hur elever i kommunala grundskolor i Luleå presterar så når vi mycket goda resultat. Det genomsnittliga meritvärdet för åk 9 i Luleå låg förra året på 234,9 poäng. För riket var motsvarande värde 235,9. Nya läroverkets samlade meritvärde landande ifjol på 256,2 poäng vilket är 21,3 poäng högre än vad elever i de kommunala grundskolorna presterade. (Källa för meritvärden: regionfakta.com)