22
DEC
2020
Nyheter Av:
Ledningens brev dec 2020

Tack och adjö för 2020!

Det här har varit ett unikt år. Mycket som varit kass och mycket som varit jobbigt. Men det andra perspektivet är:

 • Vad duktiga alla pedagoger och elever har varit under denna prövning
 • Vilken tur våra elever har, som har så fantastiska lärare under detta tuffa år
 • Vilken bra sammanhållning vi har
 • Vilka bra vikarier vi har
 • Vad mycket vi har lärt oss 

Vi i ledningen vill rikta ett stort tack till alla i personalen. Både vi och alla elever och föräldrar ser allt ni har gjort. Ni har:

 • tagit ett stort ansvar och haft 100% elevfokus när kollegor varit sjuka/hemma med symptom
 • varit väldigt professionella och fokuserat på lärande fastän kanske tankarna varit på situationen kring corona
 • ställt om till att ha undervisning och fritids utomhus i stor utsträckning
 • spridit trygghet till elever och oroliga föräldrar
 • handlett vikarier, som Ingrid och Åsa så idogt har fixat
 • med framgång fjärrundervisat och tagit stora steg i den digitala utvecklingen
 • sett behoven hos de elever som varit sjuka/hemma och gett dom uppgifter och haft kontakt och samtal med dom som behövt det
 • gjort anpassningar ur ett smittskyddsperspektiv för eleverna men också varit rädda om varandra
 • ni har hållit många digitala möten och utvecklingssamtal och blivit duktiga på det

Ni ska vara stolta över det arbete och den insats ni har gjort. Den här tiden har visat hur enormt viktig skolan är i vårt samhälle. Inte bara för att skolan utbildar framtidens samhällsmedborgare, utan också för att vårt samhälle ska fungera under en kris. Tack för en stor samhällsinsats!

Vi hoppas att alla ska få ha en julhelg där ni kan samla kraft, ta hand om er själva och era närmaste. Sedan önskar vi att 2021 ska vara ett år där vi kan börja umgås med varandra och krama varandra.

För allas information, så gör vi nu ett nytt försök med ansökan för NLV Gymnasium. Vi vet att ni är många som vill att vi ska starta ett gymnasium och vi ger inte upp. Tidigare har det fallit på att kommunen har sagt nej och att underlaget för att starta Estetiskt program har varit för tunt. Därför har vi gjort en förändring denna gång och söker för programmen Natur, Teknik och Ekonomi. Ansökan ska vara inne 31 jan och i dagarna skickar vi ut en intresseundersökning. Den kommer att skickas på mail och publiceras på Facebook. Man måste göra en ny undersökning varje gång och vi hoppas att ni sprider den och att många svarar.

Nu är det dags även för oss att ta julledigt och därför vill vi önska er god jul från alla i styrelsen och alla i ledningen!