13
MAY
2020
Nyheter Av:
Klass 7B får stipendium på 70 000 kr till en klassresa

Grattis 7b på NLV Bergviken! De har fått ett stipendium på 70 000 kr till en klassresa. Vilket fint exempel på att det lönar sig att göra ett bra jobb. Ovanpå det går NLV in med 10 000 kr. Här är deras text:

Auschwitz – ett projekt för lyfta allas lika värde
Syftet med vårt projekt och resa till Auschwitz är att tillsammans arbeta för att göra skillnad och bidra till en bättre värld genom fördjupade kunskaper om konsekvenserna av att värderingar som människors lika värde, jämlikhet och solidaritet sätts ur spel och att sprida vidare denna kunskap. Att på plats få ta in den hemska händelsen och därefter bearbeta och sprida vidare kunskapen. Att visa att vi kan göra skillnad genom att jobba tillsammans mot ett mål om en medmänskligare värld.