23
MAR
2012
Nyheter Av:
Is och snövecka

Den här veckan har det varit is- och snötema. Det har byggts snöskulpturer och varit en massa fokuseringar kring olika teman kopplade till is, vatten, snö och miljö.

Dessutom har mellan- och högstadiet passat på att ha friluftsdag i skidbacken, på isen eller i skidspåret.