26
MAR
2024
Nyheter Av:
Forskande NLV-lärare i Malmö

De senaste åren har vi har haft flera lärare som beforskat sin undervisning.
Under sportlovet har två av våra tre bildlärare deltagit på den pedagogiska konferensen NERA -the main association for educational researchers in the Nordic countries. Där fanns deltagare från hela Norden, i år hölls den i Malmö.
Camilla, Titti och Mimmi har startat ett forskningsprojekt inom ramen för ULF i ämnet bild som dom beskriver så här:
”Vår utgångspunkt är skillnaderna på pojkar och flickors meritvärde, där ligger killar generellt lägre än tjejer och vi vill se om vi kan hitta vad det kan bero på. Vi har genomfört en enkät med alla elever i årskurs 8 och 9, vilket vi har analyserat och fått fler frågeställningar vi vill jobba vidare med. Vi har fått beviljat nya medel för att även kunna jobba detta år.
Från vår ansökan:
När vi tittar i vår egen statistik över meritvärden hos våra elever har vi under en längre tid sett att pojkar generellt ligger lägre än flickorna i ämnet bild. Detta är något som vi funderat mycket kring och försökt hitta svar på. Vi vill därför i projektet titta närmare på vad det är som gör att pojkars betyg ligger lägre än flickors i bildämnet. Frågor vi ställer oss och som vi önskar få förståelse för är om det är något i ämnet som generellt mer gynnar flickor? Vad kan locka pojkar till att intressera sig mer? Skulle digitala verktyg kunna höja pojkars motivation och självförtroende i ämnet? Finns det sociala normer som gör det svårare för pojkarna att göra sitt bästa? Behöver undervisningen göras om i någon form? Dessa frågeställningar ska formuleras mer ingående, men är utgångspunkten i vår projektansökan.