17
SEP
2019
Nyheter Av:
EU-pengar för utbytesprojekt

Nya Läroverket har fått medel beviljat från EU, inom programmet Erasmus+. Det är EU:s program för utbildning, ungdomar och idrott. Syfte är att ge européer möjlighet att studera, praktisera och få andra erfarenheter utomlands. NLV genomför ett utbytesprojekt med  Colegio León XIII, Málaga, Spanien. Projektledare och den som fått ansökan godkänd, är språklärare Pernilla Vikström.

Syfte: 

*internationalisering av NLV och motivation till språkstudier

*lära sig om andra kulturer och sätt att leva på

*lära sig göra naturvetenskapliga studier och diskutera samt analysera resultaten i tvärgrupper

*skapa kontakter över landsgränser

Det innebär att 20 elever från NLV Bergviken kommer få åka en vecka till skolan i Malaga, i april 2020.De bor en och en tillsammans med en elev från Colegio León i dess spanska familj i fem dagar. Sedan i slutet av augusti 2020, besöker elever från Málaga oss på NLV.

Water in Our Lives