10
MAR
2011
Nyheter Av:
Boksläpp med klass 2b

Kulturskolan Luleå har tillsammans med bland annat klass 2b på Nya Läroverket arbetat i Projekt Städvagnen.

Projektets mål var att stimulera barnens språkutveckling och språkanvändning med hjälp av fantasi och kreativitet.

Barnen har skapat helt nya ord och gett orden betydelse, de har sedan i skrift förklarat ordens betydelse och illustrerat dem.

Barnen har fotograferat själva.

Kulturskolan har tillsammans med barnen och pedagogerna sammanställt orden i en gemensam ordlista digitalt och i form av en bok. Boken blev till slut en ”riktig bok” som nu finns att låna på Biblioteket och heter Nya Ord.