13
JUL
2020
Nyheter Av:
Betygsresultat Nya Läroverket 2020

(Bilderna visar årets stipendiater bland avgångseleverna)

Nya Läroverket förespråkar transparens och öppenhet gällande skolors kvalitet och resultat. Då Skolverket inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå redovisar Nya Läroverket här de egna resultaten för avgångseleverna på grundskolan vårterminen 2020.