5
NOV
2014
Nyheter Av:
Årsmöte NLV Vänner

Årsmöte 2014 

Datum: Tisdag den 18 november 2014
Tid: Klockan 18.00
Plats: Biblioteket, Nya läroverket, Björkgatan 2,Luleå

Föredragningslista och verksamhetsberättelse publiceras på Nya läroverkets hemsida.

Välkomna!

Nya läroverkets vänners styrelse
Tomas Tavér
Tomas Tavér
Ordförande