Genom våra fantastiska föräldrar i Nya Läroverkets Vänner, har vi fått ett rejält stipendium, av Meta/Facebook. Pengarna ska användas till ett digitalt labb, som vi ska bygga upp. Mer information kommer senare. Stort tack till både NLV Vänner och Luleå Data Centre!