Kontakt

Styrelsen för Nya läroverkets vänner:

Magnus Brevemark, ordförande 070-246 43 35

Maria Öberg , kassör
Åsa Fredriksson , sekreterare
Anna Håkans, ledamot
Emelie Hjelte, ledamot
Josefin Hedberg Larsson, suppleant
Anneli Bengtsson Lee, Suppleant
Hanna Tidström, suppleant
Jörgen Nilsson , suppleant
Lena Djurberg , revisor
PärJonsén , revisorssuppleant
Magnus Selberg, skolledningens representant och sammankallande för valberedningen
070 710 66 29

Kontakta oss på nlv.vanner@nlv.se

Senaste inläggen