Kontakt

Styrelsen för Nya läroverkets vänner:

Anna Håkans, ordförande 070-307 08 48
Hanna Tidström , kassör
Åsa Fredriksson , sekreterare
Emelie Hjelte, ledamot
Magnus Brevemark, ledamot
Josefin Hedberg Larsson, suppleant
Anna-Stina Johansson, suppleant
Jörgen Nilsson , suppleant
Lena Djurberg , revisor
PärJonsén , revisorssuppleant
Magnus Selberg, skolledningens representant och sammankallande för valberedningen
070 710 66 29

Kontakta oss på nlv.vanner@nlv.se

Senaste inläggen