Inflytanderådet

Nya läroverket har inflytanderåd vid våra tre skolenheter, där föräldrar, elever, personal och ledning diskuterar skolfrågor.

Vid frågor, eller om du vill engagera dig i inflytanderådet, kontakta rektor vid respektive skola.

Carina Henriksson, NLV Svartöstaden carina.henriksson@nlv.se

Catharina Nordström, NLV Bergviken catharina.nordstrom@nlv.se

David Hjelte, NLV Bergnäset david.hjelte@nlv.se