Ny försäkring

Nya läroverkets elever från förskoleklass till år 9, samt fritids, kommer att fr. o. m. 1 januari 2009 att omfattas av den olycksfallsförsäkring som kommunen tecknat med Trygg Hansa. Försäkringen gäller heltid.