Hem2022-12-16T15:00:17+01:00

Välkomna

Till Luleås första fristående grundskola Nya läroverket. Vi är tre 1 till 9 skolor med förskoleklasser och vår profil är Art & Science.

Direkt kontakt

Expedition: 0920 – 608 00
E-post: nya.laroverket@nlv.se

Magnus Selberg, VD
Mobilnr: 070 – 710 66 29
E-post: magnus.selberg@nlv.se

Peter Ohlsson, Verksamhetschef
Mobilnr: 070 – 300 81 50
E-post: peter.ohlsson@nlv.se

Catharina Nordström, Rektor Bergviken
Mobilnr: 0708 – 27 75 28
E-post: catharina.nordstrom@nlv.se

David Hjelte, Rektor Bergnäset
Mobilnr: 070 – 312 17 31
E-post: david.hjelte@nlv.se

Carina Henriksson, Rektor Svartöstaden
Mobilnr: 070 – 282 73 60
E-post: carina.henriksson@nlv.se

Nya Läroverket Bergviken
Ettornas fritids
072 – 453 39 08
Tvåornas fritids
076 – 765 72 62
Treornas fritids
073 – 037 39 85
Fritidshem mellanstadiet (år 4-6)
072 – 205 21 28
Förskoleklass:
076 – 834 78 00

Arbetslag 1: Se under Kontakt
Arbetslag 2: 070-283 27 67
Arbetslag 3: 0737-480 500
Arbetslag 4: 0737-48 10 60

Nya Läroverket Bergnäset
Förskoleklass:
Pluto 073-768 41 85
Fritids år 1:
Mars 073-322 09 91
Fritids år 2:
Jupiter 073-322 58 69
Fritids år 3-6:
Solen 073 – 086 76 87
Arbetslag 1 : 073 – 086 76 69
Arbetslag 2: 073 – 764 47 40
Arbetslag 3: Se under Kontakt

Nya Läroverket Svartöstaden
Fritids: 073-322 80 13
Arbetslaget: 073-322 49 54

Adresser:
Box 50068, 973 22 Luleå

Nya Läroverket Bergviken
Besöksadress: Björkgatan 2B
Leveransadress: Björkgatan 2C,
973 31 Luleå

Nya Läroverket Bergnäset
Upplagsvägen 20b
972 54 Luleå

Nya Läroverket Svartöstaden
Sandgatan 22
974 37 Luleå

Nya läroverkets vänner

Nya läroverkets vänner är en ideell förening som bildades 2007. Medlemmar i föreningen är föräldrar, mor- och farföräldrar och företag. Föreningens ändamål är bl.a. att stödja olika aktiviteter och dela ut stipendier. Bli medlem du också. SWISH 123 412 57 53. Läs mer >

Aktuell information

I den här publikationen finns information om skolan, våra policydokument och kontaktinformation. Den uppdateras årligen. Klubbhäfte

Nya läroverkets vänner ger eleverna guldkant i vardagen i skollivet.

Nytt från ledningen

3009, 2022

Ledningens brev okt 2022

Hej föräldrar! Under de senaste veckorna har situationen kring andelen behöriga lärare runtom i Norrbotten belysts i media. Det utlöstes av det skyddsstopp som lärarfacken [...]

Inlogg till Familjewebben

Anslagstavlan

Anmälan till skolan

För att anmäla dig kan du ladda hem Anmälningsblankett. För att öppna filen behövs en PDF-läsare, vi rekommenderar Foxit Reader som är gratis.

Ladda hem Klubbhäftet!

Matsedel

Art & Science

Skolan har inriktningen Art & Science. Varje onsdag arbetar hela skolan med konstarterna, naturvetenskap och matematik hela dagen.

Till toppen